2980 người đang online

Phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2023

Đăng ngày 28 - 11 - 2023
100%

Ngày 27/11/2023, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Phiên họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2023.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh các đơn vị liên quan.

Giám đốc Sở Tài chính trình bày báo cáo tại phiên họp.

Mở đầu phiên họp, Giám đốc Sở Tài chính trình bày Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 và Phương án phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2024.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Với những nội dung do Sở Tài chính trình bày, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thống nhất về chủ trương, đồng thời giao Sở Tài chính tiếp thu những ý kiến thảo luận tại phiên họp, trong đó cần chú ý đến các số liệu thống kê về mục tiêu hỗ trợ các địa phương; dự toán hỗ trợ quảng bá các sản phẩm OCOP, công tác xúc tiến đầu tư… nhanh chóng hoàn chỉnh lại báo cáo, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại phiên họp, các đại biểu tiếp tục cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình: Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024 tỉnh Thanh Hóa (bao gồm cả nguồn vốn do Sở Tài chính theo dõi, quản lý). Tờ trình chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô trên 10ha để thực hiện 2 dự án trên địa bàn các huyện Hoằng Hóa và Thiệu Hóa. Tờ trình về việc Quy định định mức đất sản xuất làm cơ sở xác định hộ thiếu đất sản xuất thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Với 3 nội dung trên, sau khi hội nghị thảo luận và cho ý kiến; Chủ tịch UBND tỉnh cùng phiên họp thống nhất về mặt chủ trương của nội dung các tờ trình, báo cáo. Đồng chí giao Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang chủ trì xem xét, phê duyệt các tờ trình, báo cáo nêu trên.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu kết luận tại hội nghị.

Về Tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 188/2021/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành chính sách hỗ trợ hoạt động và thu hút, đào tạo cán bộ, giảng viên cho Phân hiệu trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa, hướng tới thành lập Trường Đại học Y Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2026. Đồng chí đề nghị Sở Y tế tiếp tục hoàn thiện lại nội dung dự thảo, chờ kết luận thông qua từ các ngành liên quan, sau đó sẽ trình UBND tỉnh xem xét trong thời gian tới.

<

Tin mới nhất

Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2024: Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn...(23/02/2024 7:25 SA)

Nghiên cứu, quán triệt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...(21/02/2024 7:35 SA)

Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2024: Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để Nhân dân...(24/01/2024 1:29 SA)

Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Chính phủ và chính quyền...(06/01/2024 3:08 SA)

Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2024:...(30/12/2023 3:13 SA)

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 12/2023(22/12/2023 11:29 SA)

Bế mạc Kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khoá XVIII(15/12/2023 1:48 SA)

Ngày làm việc thứ 2 Kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khoá XVIII(13/12/2023 1:44 SA)

°