Thanh Hóa: Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025

Đăng ngày 24 - 06 - 2024
100%

Ngày 18/6/2024, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 08/CT-UBND về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Chỉ thị nêu rõ: Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, đồng thời là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030; kinh tế trong nước, trong tỉnh bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, dự báo còn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn hơn, phức tạp hơn.

Thanh Hóa xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Để tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 22/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, đòi hỏi các cấp, các ngành phải kế thừa, phát huy thành quả đã đạt được, tận dụng tối đa tiềm năng, thế mạnh để tiếp tục tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém, vượt qua các khó khăn, thách thức, tạo tiền đề thuận lợi cho kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn tới. Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025 với các yêu cầu, nhiệm vụ chủ yếu như sau:

Thông tin chi tiết về kế hoạch, xem tại đây.

<

Tin mới nhất

Khẩn trương khắc phục khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024(16/07/2024 4:25 CH)

Những sự kiện nổi bật trong tuần(15/07/2024 8:47 SA)

Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khoá XVIII: Khẳng định tinh thần đổi mới, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả(10/07/2024 4:36 CH)

Sáng nay (8/7) khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII(08/07/2024 7:32 SA)

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6/2024(25/06/2024 1:56 CH)

Thanh Hóa: Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025(24/06/2024 1:59 CH)

UBND tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2024(23/05/2024 12:58 CH)

Hội nghị trực tuyến UBND tỉnh với các huyện, thị xã, thành phố: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và...(05/04/2024 10:07 SA)

1105 người đang online
°