UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6/2024

Đăng ngày 25 - 06 - 2024
100%

Ngày 24/6/2024, đồng chí Đỗ Minh Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 6/2024 với nhiều nội dung quan trọng. Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, tổ chức và địa phương liên quan.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang trình bày báo cáo tại phiên họp.

Mở đầu phiên họp, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Trọng Trang trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Theo đó, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức; song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh có nhiều điểm sáng và chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực: Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 11,5%, đứng thứ 3 cả nước; sản xuất nông nghiệp ổn định, năng suất lúa vụ Đông Xuân cao nhất từ trước đến nay; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 15,8%, đa số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có sản lượng tăng so với cùng kỳ; giá trị xuất khẩu tăng 21,9%, tổng thu du lịch tăng 30,2%.

Thu ngân sách nhà nước bằng 76,9% dự toán cả năm và tăng 29,6%; thu hút đầu tư tăng 78,8% về số dự án và 25,3% về số vốn đăng ký; số doanh nghiệp thành lập mới tăng 7,2%, đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 8 cả nước. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023 tăng 17 bậc so với năm 2022.

Giám đốc Sở Công Thương phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; tỉnh ta có thêm 2 di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; dẫn đầu cả nước về tỷ lệ thí sinh dự thi đạt giải và xếp thứ 4 về số lượng thí sinh đạt giải nhất tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2023 - 2024; 4 huy chương các loại tại các kỳ thi Olympic.

Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, được cấp uỷ, chính quyền các cấp, các doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế phát triển...

Với mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm là 11% trở lên, tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng cuối năm 2024 phải đạt 10,6% trở lên. Trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024, nhiệm vụ còn lại của một số chỉ tiêu chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2024; báo cáo cũng đề ra 10 nhiệm vụ trong tâm chính, trong đó trọng tâm là chú trọng về công tác phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Giám đốc Sở Nội vụ báo cáo tại phiên họp.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đánh giá cao sự chuẩn bị công phu của báo cáo và các ý kiến góp ý thảo luận tại phiên họp. Đồng chí giao Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp các ý kiến góp ý, hoàn thiện báo cáo để trình BTV Tỉnh ủy.

Đồng chí bổ sung, lưu ý thêm một số vấn đề: Báo cáo cần nhấn mạnh hơn những thành công trong tháo gỡ khó khăn một số vấn đề tồn tại từ năm ngoái và so với cùng kỳ, như: Khó khăn về thể chế hành chính, về nguồn cung ứng vật liệu xây dựng, đã có sự chuyển biến tương đối rõ nét về tình trạng né tránh, đùn đẩy của đội ngũ cán bộ công chức và người đứng đầu trong hệ thống chính quyền…

Về tồn tại hạn chế được nêu trong báo cáo, đồng chí nhấn mạnh thêm một số vấn đề, như: Tiến độ đầu tư hạ tầng còn chậm, vai trò các cấp chính quyền trong giải ngân vốn đầu tư còn hạn chế, năng lực nhà thầu còn yếu, năng lực tư vấn còn yếu; vẫn diễn ra sai phạm trong công tác đấu thầu; giải ngân vốn đầu tư công cao nhưng chưa đạt so với kế hoạch đề ra; một số dự án về lĩnh vực văn hóa, dự án Nhà máy xử lý rác đang chậm tiến độ… 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn nêu rõ: 6 tháng cuối năm 2024 diễn ra nhiều sự kiện lớn cả về chính trị và văn hóa, vì vậy các cấp, các ngành, các địa phương, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, nỗ lực hơn nữa, cố gắng hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm hoàn thành tốt các chỉ tiêu đã đề ra. Yêu cầu các cấp, các ngành chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai hiệu quả các luật đã được Quốc hội thông qua, nhất là Luật Đất đai 2024.

Ngoài ra, các ngành chức năng phải chủ động xây dựng kế hoạch chuẩn bị nguồn nhân lực cho việc tuyển dụng lao động của một số công ty, doanh nghiệp có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh trong những tháng cuối năm 2024. Chú trọng công tác PCCC và phòng chống đuối nước. Tập trung các điều kiện để chuẩn bị khởi công các dự án lớn trong 6 tháng cuối năm 2024, như: Trung tâm Thương mại Quảng Thành, Nhà máy hóa chất Đức Giang…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu ý kiến tại phiên họp.

Giám đốc Sở Nội vụ trình bày Đề án nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa; Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của tỉnh Thanh Hóa. Với 2 nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thống nhất về mặt chủ trương và giao Sở Nội vụ phối hợp cùng UBND TP. Thanh Hóa và UBND huyện Đông Sơn chủ động đấu mối với các Bộ, ngành liên quan, nhanh chóng hoàn chỉnh đề án để trình Chính phủ xem xét.

Tiếp đó, Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho ý kiến về Tờ trình Quy định về số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Sở Nội vụ xây dựng. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 của HĐND tỉnh về việc quy định mức hỗ trợ đối với các cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục; trẻ em, giáo viên tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, tờ trình do Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày. Báo cáo giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, nội dung do Sở Sông nghiệp và PTNT báo cáo.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu kết luận các nội dung tại phiên họp.

Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tại phiên họp 3 nội dung, gồm: Đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Thanh Hóa. Phương án phân bổ, sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2023 và nguồn tiết kiệm chi năm 2024 (đợt 1). Đề nghị ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 387/2021/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 của HĐND tỉnh về việc quy định một số mức chi phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến các ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn đồng ý về mặt chủ trương; đồng chí yêu cầu Sở Tài chính rà soát lại các nội dung trên, đặc biệt cần bám sát các quy định của Trung ương, không phát sinh thêm những điều kiện đặc thù khác; hoàn chỉnh lại báo cáo, trình Thường trực UBND tỉnh xem xét thông qua. Ngoài ra, các sở, ngành rà soát lại các văn bản tham mưu của ngành, xem xét những văn bản nào không còn hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình thực tiễn; tham mưu cho UBND tỉnh ra quyết định bãi bỏ hoặc chấm dứt hiệu lực.

<

Tin mới nhất

Khẩn trương khắc phục khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024(16/07/2024 4:25 CH)

Những sự kiện nổi bật trong tuần(15/07/2024 8:47 SA)

Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khoá XVIII: Khẳng định tinh thần đổi mới, chất lượng, hiệu lực, hiệu quả(10/07/2024 4:36 CH)

Sáng nay (8/7) khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII(08/07/2024 7:32 SA)

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6/2024(25/06/2024 1:56 CH)

Thanh Hóa: Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025(24/06/2024 1:59 CH)

UBND tỉnh tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2024(23/05/2024 12:58 CH)

Hội nghị trực tuyến UBND tỉnh với các huyện, thị xã, thành phố: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và...(05/04/2024 10:07 SA)

1244 người đang online
°