Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Đăng ngày 27 - 06 - 2019
100%

Ngày 26/06/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 3761/SKHĐT-TTr về Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thực hiện Kế hoạch số 152-KH/TU ngày 06/6/2019 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trên cơ sở Đề cương yêu cầu báo cáo và kết quả đã thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả như sau:

Chi tiết có Công văn số 3761/SKHĐT-TTr

<

Tin mới nhất

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết KN tố cáo; phòng, chống tham...(11/09/2019 1:13 SA)

Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 35- CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng...(27/06/2019 2:26 CH)

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống...(14/06/2019 2:04 CH)

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống...(27/08/2018 11:00 SA)

Kết quả công tác thanh tra, kiểm tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống...(10/03/2018 12:11 SA)