3355 người đang online

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 15 - 04 - 2019
100%

Ngày 12/04/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1317/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa

<

Tin mới nhất

Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm...(15/04/2019 9:07 CH)

Công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và Danh mục thủ...(13/11/2018 9:31 CH)

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực ký quỹ bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và...(06/07/2018 9:17 CH)

Ban hành quy định về ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thanh...(05/07/2016 10:47 SA)

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế...(29/06/2016 10:38 SA)

Đăng ký điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh đối với trường hợp chỉ điều chỉnh nội dung đăng ký...(24/05/2013 5:08 CH)

Thẩm tra phê duyệt chấp thuận điều kiện bố trí kế hoạch chuẩn bị đầu tư dự án (11/11/2011 5:07 CH)

°